PIR NASSER UD DIN NASSER SHAH SHAB

25 Sep 2012


 PIR SYED NASEER-U-DIN NASEER R.A PIR OF GOLRA SHARIF,OR IN KE SATH HAZRAT MADNI SAHIB KE SAHIBZADE HEIN,JO KE MADINAH SHARIF SE PIR MOEIN-UL-HAQ SAHIB OR PIR JALAL-U-DIN SAHIB KI SHADI MUBARAK PAR GOLRAH SHARIF TASHRIF LAE THEH


No comments:

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates